Rehabilitacja indywidualna

Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, mający na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej. Rolą fizjoterapeuty jest pomoc w odzyskaniu w możliwie wysokim stopniu sprawności organizmu, utraconej z powodu urazu, choroby czy wady wrodzonej lub nabytej. Istotnie duże znaczenie ma po zabiegach operacyjnych, w przewlekłych jednostkach chorobowych i nagłych przypadkach np. złamania kości. Rehabilitacja powinna być w miarę możliwości wcześnie rozpoczęta oraz systematyczna, co pozwoli na szybsze i pełniejsze odzyskanie utraconych funkcji.

Korzyści rehabilitacji domowej

 • zabiegi wykonywane w domu nie różnią się jakością w stosunku do tych wykonywanych w klinice
 • zabiegi wykonywane indywidualnie (1 na 1) zapewniają szybkie efekty terapii
 • nie tracisz czasu na dojazd do gabinetu rehabilitacji
 • nie musisz martwić się o to że ból przeszkodzi Ci w dotarciu do miejsca, w którym prowadzona jest rehabilitacja

Rodzaje rehabilitacji:

Fundamentalnym zadaniem rehabilitacji pourazowej jest powrót pacjenta do pełnej sprawności oraz odzyskanie utraconej funkcji narządu ruchu sprzed wypadku czy operacji.

Usprawniamy m.in. po:

 • złamaniach kończyn górnych i dolnych,
 • wszczpieniu endoprotez stawów biodrowych, kolanowych, ramiennych,
 • skręceniach, zwichnięciach, artroskopiach,
 • inne.

Istotnym elementem procesu leczenia chorych w podeszłym wieku jest rehabilitacja, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania, szczególnie w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, jak również usprawnianie poszczególnych narządów czy układów, w których występuje dysfunkcja. Pod pojęciem rehabilitacji rozumiemy także uzdolnienie do życia z wykorzystaniem wszystkich potencjalnych możliwości pomimo pogorszenia się stanu zdrowia. Pacjent motywowany jest do odpowiedzialności i działania. Oczywiście przez cały czas należy pamiętać, że jest to człowiek cierpiący, który wymaga wszelkiej możliwej pomocy ze strony rodziny i opiekunów. Poprawa stanu zdrowia może nastąpić, gdy pacjent mobilizuje własne siły i własną wolę. Podmiotem rehabilitacji geriatrycznej jest pacjent w zaawansowanym wieku, cierpiący zazwyczaj na klika chorób przewlekłych, które wzajemnie na siebie wpływają i stanowią zagrożenie dla samodzielności pacjenta. Jej formami są: rehabilitacja prewencyjna zmierzająca do utrzymania dotychczasowych kompetencji seniora w celu jak najdłuższego unikania chorób, niesprawności i niesamodzielności, ogólna skierowana do seniorów przewlekle chorych, polegająca na ich uaktywnianiu oraz celowa dopasowana do poszczególnych jednostek chorobowych i potrzeb pacjentów.

Człowiek nie jest stworzony do leżenia, a konieczność długiego unieruchomienia w łóżku ma wiele negatywnych konsekwencji. Zaliczyć do nich możemy: ogólne osłabienie i spadek tolerancji wysiłku, zanik mięśni, odleżyny, zapalenie płuc, nasilenie osteoporozy, infekcje dróg moczowych. Niezależnie od stopnia sprawności osoby leżącej w łóżku, pamiętaj, że taka osoba może ćwiczyć sama lub z pomocą osoby drugiej. Daje to ogromna szansa na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz szansę na zwiększenie samodzielności osoby leżącej. W celu uniknięcia negatywnych skutków wynikających z długotrwałego leżenia zalecana jest rehabilitacja przyłóżkowa.

Terapia reumatyzmu ma charakter kompleksowy i obejmuje indywidualny, w zależności od stopnia rozwoju choroby, dobór środków farmakologicznych, dietę oraz cały zespół metod rehabilitacyjnych. Leki zmniejszają wytwarzanie przez organizm mediatorów zapalenia, a więc substancji wywołujących chorobę oraz hamują ich uwalnianie. Konieczna jest też rehabilitacja ruchowa, a więc układ ćwiczeń, bez których stawy ulegają coraz większym zniekształceniom. Brzmi to jak paradoks, ale to ruch, mimo że sprawia ból, powstrzymuje rozwój choroby. Jego brak wpływa niekorzystnie na odżywianie chrząstki stawowej i wytwarzanie specjalnego płynu przez błonę maziową, którego zadaniem jest zmniejszanie tarcia między elementami tworzącymi staw.

Usprawniamy:

 • reumatolidalne zapalenie stawów (RZS inaczej gościec),
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn górnych i dolnych,
 • inne.

Celem rehabilitacji neurologicznej jest możliwie jak największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy, funkcji poznawczych. Za zadanie stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych oraz ich rodzin.

Usprawniamy:

 • stwardnienie rozsiane,
 • zaburzenia równowagi,
 • choroba Parkinsona,
 • udary mózgu (z zachowaniem przewodnictwa nerwowego),
 • choroba Huntingtona,- choroba Alzheimera,
 • inne.